جریمه 110 دلاری برای راننده انتاریویی که طوطی را روی شانه اش نشانده بود

طوطی

درباره حواس پرتی در حین رانندگی و جریمه های سنگین بابت آن در شرق و غرب کانادا تابحال خبرهای زیادی منتشر شده است اما در یک مورد غیرعادی ، زن  راننده ای در شهر استراتفورد استان انتاریو بخاطر اینکه طوطی را روی شانه اش در حین رانندگی نشانده بود ، جریمه شد.

پلیس شهر بخاطر اینکه یکی از قوانین رانندگی در بزرگراه های انتاریو ، امکان اشغال سرنشین راننده را ممنوع کرده ، خودرو این زن را متوقف کرده و او را 110 دلار جریمه کرد.

لورا لی سخنگوی پلیس اشاره کرد این نوع جریمه چندان معمول نیست اما این راننده جریمه شده تا به دیگران یادآوری شود حضور هر گونه حیوان روی صندلی راننده که بتواند منجر به ایجاد خطر در رانندگی شود ، ممنوع است و موارد زیادی دیده شده که گربه و یا سگ روی پای راننده در حین رانندگی بوده اند. ولی این بار ما با تماس یکی از همشهریان متوجه شدیم شخصی با طوطی بزرگی روی شانه اش رانندگی می کند و باید نسبت به این مسئله واکنش نشان می دادیم.