جریمه چند صد دلاری مرتبط با ماری جوانا برای رانندگان در دومین روز قانون جدید

با انتشار گزارش جریمه های سنگین چندصددلاری در اولین روز اجرای قانون فروش آزاد ماری جوانا ، مشخص شد مقررات در خیابانها و جاده ها سفت و سخت اجرا خواهد شد و رانندگان باید مراقب باشند که استفاده از ماری جوانا در خودرو تحت هر عنوانی همچنان ممنوع است.

در همین راستا پلیس وینیپگ برگ جریمه 672 دلاری را به دست راننده ای رساند که صبح چهارشنبه در حال رانندگی ماری جوانا می کشید و در تورنتو هم پلیس انتاریو راننده ای که داخل خودرویش ماری جوانا آماده مصرف داشت را 215 دلار جریمه کرد. در اکثر استانها پلیس از رانندگان خواسته تا ماری جوانا را در کیسه های بسته بندی شده و خارج از دسترس خود نگهداری کنند . در کنار آن رانندگان نباید تحت تاثیر ماری جوانا رانندگی کنند و باید حداقل دو ساعت از کشیدن آخرین نخ ماری جوانا گذشته باشد.

بنا به قانونی که در ماه ژوئن گذشته به تصویب رسیده ، مامورین می توانند از رانندگان در کنار جاده تست بگیرند تا میزان THC موجود در خونشان مشخص شود. در صورتی که میزان THC بین دو تا پنج نانوگرم باشد ، میزان جریمه می تواند تا 1000 دلار باشد. رانندگانی که بالاتر از این میزان THC در خونشان باشد و یا در کنار مصرف ماری جوانا ، نوشیدنی الکلی هم مصرف کرده باشند ، باید جریمه نقدی بیشتری بپردازند و تا ده سال هم حبس در انتظارشان خواهد بود.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها