جریمه چند صد دلاری برای زوج بریتیش کلمبیایی که به خرسها در کنار بزرگراه هات داگ و «تیم بیت» دادند

خرس 1

بار دیگر موضوع غذا دادن به حیوانات وحشی در بریتیش کلمبیا در صدر اخبار قرار گرفت و این بار زوجی متهم شده اند که به خرسی در کنار بزرگراه آلاسکا در بریتیش کلمبیا هات داگ و “تیم بیت” داده اند. آنها از داخل خودروی شخصی شان اقدام به این کار کرده و البته عکسهایی هم به یادگار با خرس گرفته اند!!

این اتفاق در سال گذشته رخ داده و BC Conservation Service  از طریق تماس تلفنی فردی در جریان عکسهای صفحه فیس بوک مجرمین قرار گرفته و دست به اقدام زده اند.

این مرکز اعلام کرد متاسفانه رسم شده که توریستها در کنار بزرگراه ها اقدام به غذا دادن به حیوانات وحشی می کنند و از این کار تصویر بگیرند. این اقدام آنها سبب می شود تا خرسها به گرفتن غذا از انسانها و بودن در کنار آنها عادت کرده و از این پس بدل به حیواناتی خطرناک برای جامعه شوند و چاره ای برای ماموران این مرکز نمی ماند مگر اینکه خرسها را از پا دربیاورند تا مانع بروز حادثه شوند.

رندی اسکات و مگان هیلتز باید ماه بعد در دادگاهی در شهر فورت نلسون استان بریتیش کلمبیا حاضر شوند و به جرم غذا دادن به حیوانات خطرناک طبق قانون حیات وحش به پرداخت 345 دلار جریمه محکوم خواهند شد.

Randy Scott1