جایگاه کانادا در جهان برای حمایت دولت از زوج ها پس از تولد فرزند کجاست؟

new-parents

باور عمومی بر این است که مادر و یا پدر پس از اینکه صاحب فرزند می شوند ، باید مدتی از کار مرخصی گرفته و با دریافت کمک مالی در خانه به بزرگ کردن فرزندشان مشغول شوند.

اما فرم ارائه پکیج ها به والدین در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه متفاوت است . در بین کشورهای ثروتمند دنیا ، برخی مدت زمان زیادی به والدین مرخصی می دهند ولی کمک مالی کوتاه مدتی دارند و برخی دیگر سعی می کنند برای زمان قابل توجهی از مادر خانواده حمایت مالی کنند.

در کانادا این مرخصی به طور متوسط یک ساله است که مادر می تواند برای شش ماه متوسط حقوق دریافت کند( مدت زمان دریافت حقوق در این گزارش به صورت متوسط و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه محاسبه شده است .)از این نظر کانادا در رتبه هجدهم دنیا قرار می گیرد.

به نوشته اکونومیست ،دست و دلبازترین دولتها از این نظر در مرکز و شرق اروپا واقع شده اند . این کشورها به شکل جدی با مشکل  کاهش جمعیت مواجه شده اند و از این رو تلاش می کنند تا زوج ها را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند. در استونی و مجارستان ، مادر میتواند تا سه سال در خانه بماند و در 18 ماه از این مدت حقوق متوسط دریافت کند. درمقابل در کشورهای ثروتمندی چون سویس و استرالیات ، مادران سه ماه و یا کمتر حقوق متوسط دریافت می کنند.

در این میان ژاپن تنها کشوری است که نسبت به پدران  هم توجه داشته و به آنها امکان مرخصی یک ساله همراه با پرداخت حقوق 34 هفتگی می دهد اما طبق گزارشها تنها 2 درصد پدران در این کشور از امتیاز فوق استفاده کرده اند.

آمریکا ، با بزرگترین اقتصاد دنیا ، در این زمینه کشوری کاملا منحصر به فرد است چون با وجود تبلیغات فراوان در مورد توجه به خانواده ، تنها کشور توسعه یافته دنیاست که هیچ حمایت مالی برای والدین تازه صاحب فرزند شده در نظر نمی گیرد.

new-par