ثبت رکورد تاریخی در ونکوور برای بارش باران در ماه اکتبر

rainy-days-vancouver-sun

با اینکه بارش باران و هوای ابری بخشی جدا نشدنی از زندگی در ونکوور محسوب می شود، اهالی شهر در ماه گذشته تقریبا رنگ آفتاب را ندیدند و دائم چتر بدست در کوچه و خیابان تردد می کردند.

بنا به آمار سازمان هواشناسی ، ونکوور در ماه اکتبر از 31 روز ، 28 روز را بارانی سپری کرد تا رکورد جدیدی در تاریخ به ثبت برسد.

تا پیش از این رکورد هوای بارانی برای ماه اکتبر 26 روز بود که در سالهای 1967 و 1985 ثبت شده بود.

البته ویکتوریا هم شاهد رکوردشکنی مشابهی بود ودر ماه قبل 27 روز بارانی را پشت سر گذاشت . رکورد قبلی برای این شهر 25 روز بود که در سالهای 1967 و 1985 ثبت شده بود. با این حال میزان بارش باران ماه اکتبر گذشته هنوز فاصله زیادی با رکوردهای ثبت شده دارد.

اکتبر گذشته در ونکوور 190 میلی متر باران بارید که البته به مراتب بیشتر از 120 میلی متر میانگین ماه اکتبر در سالهای اخیر بود.