توصیه پلیس نسبت به مشاهده اسکناس های تقلبی در شرق کانادا با نوشته های چینی

اسکناس

در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر دریافت اسکناس های تقلبی صد دلاری و بیست دلاری در استان نیوبرانزویک ، پلیس منطقه شمال شرق  با انتشار تصویری از یکی از این اسکناسها ، تاکید کرد اهالی از دریافت این اسکناس ها با نوشته قرمز رنگ چینی خودداری کنند.

این اسکناس ها با وجود اینکه از جنس پلیمر است ، فاقد برخی از نشانه های امنیتی رایج اسکناس ها می باشد . با توجه به اینکه این اسکناس ها تحت عنوان اسکناس های آموزشی در سایت ای بی به فروش می رسند ، امکان دیده شدن آنها در دیگر استانها هم وجود دارد.

نوشته روی اسکناس ها به زبان چینی هم به آموزشی بودن این اسکناس ها دلالت دارد و آن را فاقد ارزش معرفی کرده است .