توزیع شب نامه نژادپرستانه این بار در ریچموند بریتیش کلمبیا(فیلم)

shocking-white-supremacy-posters-delivered-to-richmond-homes

ساکنان شهر  ریچموند در بریتیش کلمبیا از دریافت شب نامه های نژادپرستانه که در صندوق های پست آنها این هفته انداخته شده بود ، متعجب و خشمگین شدند.

این شب نامه با عنوان ” کنار بروید سفیدها ! چینی ها دارند همه جا را می گیرند!”  به  موضوعاتی از قبیل “در اقلیت قرار گرفتن سفیدها در کامیونیتی ریچموند و داشتن همسایه هایی که از صحبت کردن به زبان انگلیسی خودداری می کنند ” اشاره کرده بود.

در انتها از مردم خواسته شده به جنبش افراطی راست پیوسته و آدرس دو وب سایت که در آنها دونالد ترامپ ، ناسیونالیسم و برتری سفیدها تبلیغ  می شوند ، برای مراجعه آورده شده است .

ربکا فان در هاید از ساکنان این شهر می گوید از دیدن چنین مطالبی شوکه شده است:« من در یک شهر چند نژادی بزرگ شده ام و با فردی غیر از نژاد خودم ازدواج کرد ام و فرزندان ماهم چند نژادی هستند. من از دیدن چنین اتفاقاتی واقعا ناراحت و عصبانی هستم.»

چند روز قبل در تورنتو نیز طی اقدام مشابهی ، اعضای راست افراطی و ضد مهاجر دست به توزیع پوسترهایی با مضمونی شبیه این در شرق تورنتو زده بودند.