«تورنتو؛ داون تاون کانادا» به روایت سازمان توریسم تورنتو(فیلم)

torontoad.jpg.size.custom.crop.1086x608

“مناظر این جا متفاوت هستند” ، نام کلیپ جدیدی است که از سوی سازمان توریسم تورنتو برای به تصویر کشیدن جاذبه های پرجمعیت ترین شهر کانادا تهیه شده است .

به گزارش این سازمان میزان بازدید توریستها از این شهر در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و بیشترین آنها از کشورهای آمریکا ، چین ، انگلستان ، آلمان ، ژاپن و مکزیک بوده اند.

تعداد توریستها در تورنتو در سال 2015 برای نخستین بار از مرز چهار میلیون نفر گذشت که نسبت به سال گذشته 2.6 درصد افزایش نشان می دهد.

این کلیپ توسط یک شرکت تورنتویی تهیه شده و خواننده آهنگی که در خلال آن پخش می شود  ، بتانی لی از خوانندگان جوان تورنتویی است.