تمامی ویزاهای صادره(تا 27 ژانویه) مهاجرتی و غیرمهاجرتی ایرانیان برای آمریکا باطل اعلام شد

US-Visa-Israel

وزارت امور خارجه آمریکا شایعه دیگری که پس از امضای دستور اجرایی توسط دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در محافل خبری شنیده می شد را با انتشار متن اصلی تایید کرد.

بنا به دستور وزارت خارجه آمریکا کلیه ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی که برای ایرانیان و اتباع شش کشور دیگر دستور اجرایی ترامپ تا پیش از 27 ژانویه صادر شده ، از اعتبار ساقط است .

به این ترتیب تمامی اتباع ایرانی و شش کشور دیگر که تصور می کردند پس از پایان مهلت 90 روزه و تغییر قانون در صورت اعتبار ویزا امکان ورود به آمریکا رادارند ، این شانس را از دست دادند.

ویزای دیپلماتیک از این قاعده مستثنی خواهد بود.

این دستور روز 27 ژانویه صادر شد اما متن آن از ساعاتی قبل در اختیار عموم قرار گرفته است.

متن اصلی این دستور را در ادامه مطالعه کنید:

visaaaaaaa