تلاش مظنونین دست بسته برای فرار از مامورین پلیس وست مینستر (فیلم)

پلیس وست مینستر در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد خودرو حامل دو مظنون قتل در East Vancouver ، اقدام به تعقیب آنها در وست مینتسر کرد .

سرانجام با تصادف خودرو مخفی پلیس با خودرو مظنونین  در خیابان هشتم ، مامورین موفق به دستگیری سه نفر شدند که یکی از آنها با وجود اینکه دستبند به دستانش بود ، اقدام به فرار کرد ولی دقایقی بعد مجددا دستگیر شد.

به گزارش سی تی وی ،هر سه نفر بخاطر ارتباط با دو قتل در East Vancouver تحویل پلیس ونکوور شدند. پلیس هنوز در مورد نحوه کسب اطلاع از محل تردد آنها و یا نقش دقیق آنها در ماجرای قتلها توضیح بیشتری نداده است.