تقریبا نیمی از کانادایی ها خواهان دیپورت پناهجویان به آمریکا هستند

asylum seekers sent back to the US

برخلاف تصور تمام کانادایی ها نسبت به پذیرش پناهجویانی که از آمریکا وارد کشور می شوند ، نظرمساعدی ندارند و با شیوه مدیریت حضور آنها در کشور مخالف هستند.

بنا به نظرسنجی اخیر رویترز/ایپسس 48 درصد کانادایی ها خواهان دیپورت پناهجویان به آمریکا هستند وتنها 36 درصد با پذیرش آنها به عنوان پناهنده در کانادا موافقند. همچنین 40 درصد از افراد نظرسنجی شده معتقدند امنیت کانادا با حضور این گروه از پناهجویان کمتر خواهد بود و تقریبا 50 درصد هم شیوه برخورد دولت فدرال با این پناهجویان را مناسب نمی دانند.

این نظرسنجی در حالی صورت گرفته که هنوز آمار دقیقی از تعداد پناهجویان از آمریکا درسال 2017 منتشر نشده است ولی گزارشها حکایت از افزایش چشمگیر تعداد آنها نسبت به سالهای گذشته دارد. RCMP چندی پیش تعداد آنها را 430 نفر گزارش کرده بود که عمدتا از مرزهای منیتوبا ، بریتیش کلمبیا و کبک وارد کانادا شده بودند.

رالف گودیل وزیر امنیت عمومی کانادا اشاره کرد مسئولان مرزی و کارشناسان وزارت خانه او در حال بررسی و تحلیل این قضیه هستند هر چند به نظر می رسد اکثر پناهجویان مقصد نهایی خود را کانادا و نه آمریکا انتخاب کرده بودند!!