تقریبا نیمی از آمریکایی ها اصلا جاستین ترودو را نمی شناسند!

APEC Summit, Manila, Philippines - 19 Nov 2015

تازه ترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا درباره رهبران سیاسی قدرتهای بزرگ جهان ، نتایج جالبی را دربرداشت.

در این بین زمانی که به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا می رسد ، 49 درصد آمریکایی ها اصلا او را نمی شناسند و در مقابل 31 درصد نظری مثبت و 20 درصد نظری منفی نسبت به او دارند.

در بین هواداران دمکراتها ، ترودو محبوبیت بیشتری دارد و 43 درصد او را می پسندند و 15 درصد علاقه ای به او ندارند. در مقابل بین جمهوری خواهان افراد بیشتری هستند که اصلا او را نمی شناسند و یا درصورت شناختن علاقه ای به او ندارند. ترودو تنها از سوی 12 درصد هواداران جمهوری خواه تایید می شود و 28 درصد نسبت به او ابراز بی علاقگی کرده اند.

ترودو از نظر محبوبیت در بین آمریکایی ها همراه با آنگلا مرکل درصدر جدول قرار دارد و امانوئل ماکرون ، ترزا می در رده های بعدی قرار می گیرندو دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در مقایسه با آنها در قعر جدول قرار گرفته است .

این نظرسنجی بین 811 نفر در بین روزهای نهم تا یازدهم ژوئن  در ایالتهای مختلف برگزار شده است .