تظاهرات در مونتریال علیه دولت استانی جدید و پیشنهاد منع حجاب در ادارات دولتی

تظاهرات

هزاران تن از اهالی مونتریال با تجمع در داون تاون مونتریال به دولت منتخب جدید استان کبک و پیشنهاد قانون منع استفاده از حجاب و نشانه های مذهبی در محل کار  دولتی اعتراض کردند.

فرانسوا لگول رهبر حزب پیروز CAQ  پس از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات استانی کبک اعلام کرد تصمیم دارد با کاهش 20 درصدی شمار مهاجران به استان ، تست زبان فرانسه و ارزشهای کانادایی را برای مهاجران اجباری کرده و در صورت عدم قبولی آنها در این آزمونها از استان دیپورت شوند. او همچنین قانونی را پیشنهاد داده که طبق آن استفاده از حجاب و نشانه های مذهبی در تمامی ادارات دولتی ممنوع خواهد شد.

تظاهر کنندگان این اقدامات را نژادپرستانه دانسته و به خبرنگاران گفتند اجرایی شدن چنین قوانینی می تواند جامعه کبک را به دو دسته کبکی های واقعی و مهاجران تقسیم کرده و در عین حال گروه های نژادپرست را به ایجاد دردسر برای کامیونیتی های اقلیت در جامعه تشویق کند.

تظاهرکنندگان همچنین دولت را تهدید کردند که هر کاری در توان شان باشد برای ممانعت از اجرای این قوانین انجام خواهند داد و این تظاهرات تازه شروع کار است!!