تصاویر تکست زدن راننده کامیون قبل از چپ کردن در بزرگراه(فیلم)

abc-semi-er-170111_12x5_1600

تصاویری که از دوربین داشبورد کامیونی بدست آمده نشان می دهد راننده لحظاتی قبل از اینکه در بزرگراهی در فلوریدا چپ کند ، مشغول تکست زدن بوده .

این حادثه روز چهارم ژانویه در فلوریدا رخ داد و ساموئل کولون 49 ساله در حال تکست زدن بود که خودرویی جلوی او پیچید و او برای اینکه به خودرو برخورد نکند، به سرعت به سمت راست پیچید ولی نتوانست خودرویش را کنترل کند و پس از برخورد به گارد بزرگراه چپ کرد.

او در این حادثه به شدت آسیب دید و در بیمارستان بستری شد .  پلیس هنوز خودرویی که مسبب این تصادف بوده را پیدا نکرده ولی کولون بخاطر استفاده از تلفن همراه در حال رانندگی خودروی تجاری باید جریمه سنگینی بپردازد.