تصاویری از سومین برف سنگین ونکوور در ماه دسامبر

19

برای سومین بار در ماه اخیر ونکوور هوای برفی را تجربه کرد و از اولین ساعات یکشنبه شاهد بارش برف در اکثر مناطق ونکوور بزرگ بودیم.

در ادامه تصاویری تماشایی از این روز زیبا را مرور می کنیم:

11

20

18

17

16

15

14

13

12