تشدید اقدامات امنیتی برای تمامی مسافران پروازهای کانادا به مقصد آمریکا

travel usa

تمامی مسافرینی که از کانادا به آمریکا پرواز می کنند ، از امروز صبح مشمول قوانین جدید امنیت پرواز وزارت امنیت داخلی آمریکا خواهند شد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا دلیل این اقدام و قوانین تازه را عزم گروه های تروریستی برای هدف قرار دادن مسافران در پروازهای بین المللی عنوان کرد . این وزارتخانه همچنین استاندارهای جدیدی را برای فرودگاه ها و هواپیماها در نظر گرفته است .

از جمله موارد اصلی قوانین اجرایی باید به این موارد اشاره کرد:

-بازرسی دقیق تر تمامی مسافرین

–بازرسی دقیق تر تمامی وسایل الکترونیکی مسافرین

–افزایش پروتکل های امنیتی در اطراف هواپیما و در داخل کابین

–استفاده از تکنولوژی جدید برای بازرسی مسافرین و وسایل آنها و همچنین افزایش باجه های بازرسی در خاک کانادا

تمامی مسافرین پروازهای وست جت و ایرکانادا و سایر پروازها به مقصد آمریکا بایستی دست کم دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر بوده تا در اجرای روند مفصل بازرسی ها خللی وارد نشود.

تمامی وسایل الکترونیکی که بزرگتر از تلفن همراه هستند حتما باید دارای شارژ باشند تا توسط مامورین مرزی مورد بازرسی قرار گیرند.

این اقدامات جدید در حدود 280 فرودگاه که برای  شهرهای مختلف آمریکا پرواز دارند از امروز لازم الاجرا خواهد بود. البته وزارت امنیت داخلی آمریکا تصریح کرده در صورتی که لازم بداند ، دست به تشدید اقدامات امنیتی در برخی از فرودگاه ها در کشورهای مختلف جهان خواهد زد.