تداوم روند افزایش قیمت آپارتمان در تورنتو

ارقام گزارش انجمن املاک تورنتو نشان می‌دهد که قیمت مسکن شهر در ماه جولای به حدنصابی جدید رسید.

قیمت یک آپارتمان کاندو در تورنتو بزرگ به حرکت افزایشی خود ادامه می‌دهد و قیمت متوسط آن در جولای به 543100 دلار رسید که افزایشی 8.41 درصدی نسبت به سال قبل داشت. قیمت معیار شهر تورنتو هم به 574700 دلار رسید که 8.32 درصد نسبت به پارسال بیشتر شده بود. هر دو رقم اوج جدیدی هستند.

قیمت فروش میانه هم افزایش داشت، اما رشد آن کمی پایین‌تر از قیمت معیار بود. شاخص قیمت فروش میانه در جولای به 520 هزار دلار رسید که 7.21 درصد بالاتر از پارسال بود. در شهر تورنتو این رقم به 656 هزار دلار رسید که 7.72 دلار بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود. این یعنی نیمی از کاندوهای به فروش رفته قیمتی حداقل 4.25 درصد پایین‌تر از قیمت معیار داشتند. در شهر این شکاف کمتر و معادل 1.68 درصد بود.

قیمت میانگین فروش آپارتمان‌های تورنتو بزرگ هم حرکتی مشابه داشت. انجمن گزارش داد که قیمت میانگین فروش آن‌ها در جولای به 584019 دلار رسید که 6.7 دلار نسبت به سال قبل کمتر بود. میانگین شهر تورنتو به 627927 دلار رسید که نشانگر افزایشی 7.7 درصدی بود. 

فروش آپارتمان‌های کاندو در تورنتو افزایشی بزرگ داشتند که برای این ماه غیرعادی بود. روی هم رفته 2277 واحد در جولای به فروش رفت که 13.73 درصد بیشتر از پارسال بود. شهر تورنتو مسئول 1617 عدد از آن فروش‌ها بود که افزایشی 14.28 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

تعداد واحدهای آپارتمانی کاندو ثبت شده جدید در تورنتو بزرگ کمی افزایش داشت. تعداد آن‌ها در جولای به 3391 رسید که 0.23 درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود. شهر تورنتو مسئول 2401 عدد از آن‌ها بود که نشان از افزایشی 1.73 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

b5c3c197-2a27-497c-8480-8609c41fcca4