تداوم بارش برف در هفته آینده و تصاویری تماشایی از ونکوور برفی

31

به گزارش سازمان هواشناسی بارش برف در جنوب بریتیش کلمبیا در هفته آینده همچنان ادامه خواهد یافت  و میزان بارش برف در مناطق مختلف از 5 تا 15 سانتی متر متغیر خواهد بود.

بنا به همین گزارش میزان بارش برف در دو روز اخیر در ابتسفورد تا 20 سانتی متر رسید و در وست ونکوورو نورث ونکوور هم ارتفاع برف 10 سانتی متر بود.

انتظار می رود با وجود یک جبهه هوای قطبی در جنوب بریتیش کلمبیا در هفته آینده ، شاهد کاهش قابل ملاحظه دما در اواسط هفته باشیم.

تصاویری از مناطق مختلف ونکوور بزرگ در این روزهای برفی را مرور می کنیم:

40

37

38

36

35

34

32