تخلفات بهداشتی در رستورانهای مشهور ونکوور(فیلم)

restaurant-kitchen

شاید غذای برخی از رستورانهای ونکوور این قدر خوب باشد که آنها را در فهرست بهترین رستورانهای شهر قرار دهد ولی قطعا برخی مشکلات بهداشتی می تواند برای ادامه کار آنها مشکل ساز باشد و حتی منجر به تعطیلی برخی از آنها شود.

به گزارش سازمان بهداشت ونکوور برخی از رستورانهای شهر از جمله Maenam( بهترین رستوران تایلندی شهر) Bao Bei( بهترین رستوران گس تاون) Blue Water Café( بهترین رستوران غذای دریایی) مشکلات بهداشتی جدی دارند .

مشکل برخی از این رستورانها به اندازه ای جدی بود که منجر به تعطیلی آنها شد . برای مثال رستوران لویجی که توانسته بود عنوان بهترین رستوران ایتالیایی شهر را بدست آورد در ماه سپتامبر بسته شد چرا که ماموران اداره بهداشت در آشپزخانه فضله سوسک مشاهده کرده بودند . رستوران Hy’s در خیابان هورنبی در کنار رویال داینت و  Maenam هم محل عبور و مرور موشها گزارش شدند و این مشکل برای رستوران Hawksworth در چهار مورد بازرسی همچنان مشاهده شد.

بنابراین شاید بهتر باشد قبل از اینکه شام را در یکی از رستورانهای مشهور شهر صرف کنید ، تازه ترین گزارش سازمان بهداشت را در این لینک مطالعه کنید تا پس از خوردن غذا سورپرایز نشوید!