تخریب خانه پناهنده ایرانی در آمریکا با دیوار نوشته های نژادپرستانه(فیلم)

troutdale-refugee-graffiti

یکی از پناهجویان ایرانی در آمریکا که پس از سه روز به منزلش در شهر پرتلند برگشته بود با منظره ناگواری مواجه شد.

حاصل افشار سه شنبه شب وقتی وارد منزل شد متوجه شد ساختمان و وسایل خانه به شدت تخریب شده و تمام دیوارهای منزل بانوشته های نژادپرستانه و نفرت آمیز پوشانده شده است . نژادپرستان حتی با اسپری بروی یخچال ، تلویزیون و آینه او هم عبارات زشتی نوشته بودند و با یادداشتی حتی او را تهدید به مرگ کردند .

در بین نوشته های آنها یک پیام ضد اسلامی هم به چشم می خورد در حالیکه حاصل بهایی است . او در سال 2010 به آمریکا رفته و می گوید با اینکه زندگی در این کشور هرگز آسان نبوده ، اتفاقاتی از این دست شرایط را برای او به مراتب مشکل تر کرده است .

کی سی کالور همسایه افشار این اقدام نژادپرستانه را محکوم می کند و به افشار می گوید که همسایگان از او در هر شرایطی حمایت می کنند و می گوید :«خیلی از آنها می خواهند خانه افشار باز هم تمیز و مرتب باشد و هر کاری از دست آنها بربیاید برای کمک انجام می دهند.

مامورین پلیس محلی و اف بی آی درحال تحقیق  درباره این حادثه هستند.