تازه ترین مجموعه عکس هوایی از ونکوور بزرگ سرما زده

11

در هفته های اخیر بارش چند باره برف در ونکوور بزرگ چهره این منطقه از بریتیش کلمبیا را کاملا عوض کرد.

شبکه سی تی وی پس از  تهیه تصاویر هوایی از مناطق مختلف ونکوور بزرگ دست به انتشار آنها زده است .

14-001

15-001

16-001

17-001

18-001

19

20

 

21-001

13-001

12-001