بی خانمان شدن چند خانوار پس از آتش سوزی مجتمع مسکونی در نورث ونکوور

fire

آتش سوزی در یکی از مجتمع های مسکونی نورث ونکوور چندین تن از مستاجرین را غافلگیر کرد.

به گفته ساکنین شعله های آتش اولین بار حدود ساعت چهار بعداظهر در طبقه دوم ساختمانی در خیابان بیست و ششم لانزدل دیده شد .

جرمی زیرک از ساکنین مجتمع در ادامه می گوید :«با دیدن شعله ها فریاد زدم و سعی کردم خانواده های دیگر را مطلع کنم. بلافاصله چند تن از مستاجرین و همسایه ها به کمک آمدند تا خانواده ای که در واحد آتش گرفته حبس شده بود را نجات دهند. من خودرو جیپ را زیر پنجره پارک کردم تا آنها بتوانند از آنجا خارج شده و بروی سقف خودرو بپرند. اول مادر خانواده دخترش را بیرون فرستاند و بعد خودش بیرون آمد و بعد مادربزرگ . خوشبختانه هیچکدام در این حادثه آسیب ندیدند. »

با وجود اینکه مامورین آتش نشانی به موقع در محل حاضر شدند ، متاسفانه آتش آسیب جدی به سه واحد وارد کرده است . در این سانحه تنها یکی از ساکنین مجتمع بخاطر دود زیاد در داخل ساختمان دچار مشکل تنفسی شده و به بیمارستان منتقل شد.