افزایش مالیات پرداختی 75 درصد طبقه متوسط کانادا با اجرای قانون جدید دولت فدرال

higher income taxes

گزارشی که اخیرا از سوی موسسه فریزر تهیه شده نشان می دهد طبقه متوسط کانادا بخاطر تغییرات ایجاد شده از سوی دولت لیبرال باید مالیات بیشتری بپردازند.

در حالیکه دولت ترودو نرخ مالیات برای درآمدهای بین 46 تا 92 هزار دلار را پایین آورد ، تغییرات دیگری در شیوه اخذ مالیات ایجاد کرده که موجب افزایش مالیات پرداختی  خانواده های با فرزند و طبقه متوسط می شود.

این گزارش نشان می دهد خانواده هایی با درآمد بین 77 تا 108 هزار دلار بخاطر تغییرات مالیاتی باید به طور متوسط سالیانه 840 دلار بیشتر بپردازند.

همچنین  بین خانواده های با در آمد کمتر بین 52 تا 77 هزار ، تقریبا 70 درصد باید به طور متوسط 382 دلار بیشتر مالیات بدهند.

برای گروهی که سالیانه بین 108 تا 150 هزار دلار درآمد دارند شرایط به مراتب دشوارتر خواهد شد و مالیات سالیانه پرداختی آنها به طور متوسط 938 دلار بیشتر می شود.

این گزارش خاطرنشان کرده دولت فدرال مدعی شده از میزان مالیات پرداختی خانواده ها کاسته در حالیکه با ایجاد تغییراتی در سیستم مالیاتی ، مالیات بیشتری از آنها اخذ می کند.

از جمله مهمترین تغییرات حذف Family Tax Cut  بود که به زوجهایی با فرزندان کوچکتر از 18 سال اجازه می داد تا درآمدشان را تقسیم کنند و سالیانه تا 2000 دلار مالیات کمتر پرداخت کنند. در این سیستم یکی از دو نفر بخشی از درآمدش را به همسر  منتقل می کرد و در نتیجه مالیات کمتری پرداخت می شد.

با این حال برخی از کارشناسان اشاره می کنند سیاست مالیاتی دولت فدرال در قبال طبقه متوسط به طور کامل در این گزارش بررسی نشده است.

ترور تامب از اقتصاددانان دانشگاه کلگری در این میان به افزایش میزان مالیات ثروتمندان برای تامین برنامه پانسیون کانادا اشاره می کند . از سوی دیگر این گزارش برنامه جدید Canada Child Benefit را نادیده می گیرد که از زمان اجرا در سال 2016 تاکنون 2 میلیارد دلار بیشتر به خانواده های دارای فرزند پرداخت شده است  و البته خانواده هایی که بالای 200 هزار دلار در سال درآمد دارند ، این کمک را دریافت نمی کنند.

higher income tax2