بیانیه رسمی نخست وزیر ترودو درواکنش به حوادث تروریستی ادمونتون

جاستین ترودو نخست وزیر به دنبال حادثه تروریستی ادمونتون واقع در آلبرتا که پنج نفر از جمله یک افسر پلیس درآن مجروح شدند، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت کانادا و کانادایی ها، پس از حمله تروریستی روز شنبه که یک افسر پلیس ادمونتون را راهی بیمارستان کرد و شماری از افراد بی گناه که برای تشویق تیم فوتبال خود و لذت بردن از یک غرب در شهرشان ، مجروح ساخت، درکنار مردم ادمونتون ایستاده اند. من از این تراژدی عمیقا نگران و خشمگین هستم.

یاد ما با این مجروحان، خانواده ها و دوستانشان و تمامی کسانی که متاثر از این اقدام خشونت عاری از احساس است، می باشد، درهمین حال از کسانی که صحنه این حادثه  حاضر شدند و از مقامات پلیس که در طول شب تلاش کردند تا مطمئن باشند همه در ادمونتون و آلبرتا در امنیت هستند  سپاسگزارم و این حمله یادآور فداکاری هایی است که آنها برای امنیت جامعه انجام می دهند.

در بیانیه نخست وزیر کانادا آمده است: درحالیکه تحقیقات ادامه دارد، گزارش های اولیه نشان می دهد که این یکی دیگر از نمونه های انزجار است که ما باید همواره درمورد آن هوشیار باشیم، RCMP(پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) و پلیس خدمت ادمونتون با  هماهنگی  Integrated National Enforcement Team ، برای شناسایی و دستگیری افرادی که در این حمله دست داشتند، همکاری نزدیکی با هم دارند.

ما نمی توانیم و نخواهیم گذارد تا اجازه دهیم خشونت افراطی گرایانه در جامعه ما ریشه دواند، آگاهیم که استحکام کانادا از تنوع و گوناگونی می آید و ما روحیه خود را توسط کسانی که به دنبال ایجاد نفاق و یا ترویج وحشت در میان ما هستند، تضعیف نخواهیم ساخت، ادمونتون قوی است و من اطمینان دارم که شهروندان آن برای فائق آمدن بر این واقعه غم انگیز از یکدیگر حمایت خواهند کرد.

 

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها