به حکم دادگاه مرد ایرانی- کانادایی از تزریق بوتاکس به مشتریان در کوکیتلام منع شد

دیوان عالی بریتیش کلمبیا مرد ساکن کوکیتلام را از تزریق بوتاکس و استفاده از عنوان دکتر منع کرد.

بنا به حکم دادگاه کامران عسگری دیگر امکان تزریق بوتاکس در مرکز زیبایی و لیزر پوست ایده آل در کوکیتلام را ندارد . این حکم پس از درخواست کالج پزشکان و جراحان بریتیش کلمبیا صادر شد.

کامران عسگری تا زمان مطرح شدن شکایت در ماه ژانویه ،در سایت کلینیک از عنوان دکتر استفاده می کرد و خود را پزشک بین المللی می دانست هر چند که عضو کالج پزشکان و جراحان بریتیش کلمبیا نبود . در استان بریتیش کلمبیا  تنها پزشکان و دندانپزشکانی حق کار دارند که مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند ولی آقای عسگریبا توجه به حکم دادگاه فاقد این مجوزها بوده است .

آقای عسگری در ماه ژانویه در پاسخ به تماس سی بی سی به این رسانه گفت خودش کار تزریق بوتاکس را انجام نمی دهد و  همسرش دکتر میترا معتمدی این کار را انجام می دهد. خانم معتمدی دنداپزشک هستند و تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت در بریتیش کلمبیا را دارا هستند.

اما زمانی که فردی به صورت مامور مخفی از سوی کالج پزشکان و جراحان بریتیش کلمبیا خود را مشتری جا زد و به کلینیک مراجعه کرد ، آقای عسگری به او گفت که کار تزریق بوتاکس را خودش انجام می دهد و در توضیح تمامی مراحل کار اصلا حرفی از همسرش و انجام کار توسط او نزد.

جالب اینکه او به این فرد گفت که می تواند چین و چروکهای پیشانی اش را با تزریق بوتاکس از بین ببرد ولی فعلا نمی تواند فیلر به لبهای او تزریق کند چون در حال انجام مکاتبه با کالج پزشکان و جراحان بریتیش کلمبیا برای گرفتن مجوز است و بعد از سه ماه می تواند این کار را هم انجام دهد!