بهترین کادوی تولد دختر چهارساله،پدر کادوپیچ شده اش بود(فیلم)

برای دختر کوچولوی چهار ساله انگلیسی هیچ هدیه ای بهتر از حضور پدرش پس از دو ماه دوری از خانه نمی توانست باشد.

کلیپ زیر شاهد حضور لیا 4 ساله و مادرش در اتاق دختر و پیدا کردن کادوی بزرگی در وسط اتاق هستیم.

کودک با هیجان و درحالیکه مادر به او کمک می کند ، کاغذ کادو را پاره می کند و پس از باز کردن جعبه پدرش را داخل آن می بیند و با هیجان و فریادی از خوشحالی او را در آغوش می کشد. پس از چند لحظه از پدر می پرسد : چطور اینجا رسیدی؟ و پدر با خونسردی جواب می دهد: پستچی مرا اینجا فرستاد!

مادر لیا قبلا به او گفته بود پدرش که خارج از کشور کار می کند نمی تواند برای تولدش به خانه برگردد ولی کادوی بزرگی برایش فرستاده است.