بهترین و بدترین ایالتهای آمریکا برای زندگی معرفی شدند

با استناد به تحلیلی جدید از «U.S. News & World Report»، واشنگتن بهترین ایالت در این کشور و لوییزیانا و آلاباما بدترین ایالت‌هابرای زندگی هستند.

این سایت رده‌بندی و تحلیل آمریکایی در گزارش خود فاکتورهایی از جمله حفاظت از سلامت، آموزش، اقتصاد، زیرساخت‌ها، فرصت، ثبات مالی، جنابت و تصحیح رفتار مجرمان و همچنین محیط زیست طبیعی ایالت‌ها را در نظر گرفته تا لیست سالانه خود از بهترین و بدترین ایالت‌های آمریکا را منتشر کند.

واشنگتن با تولید ناخالص داخلی 524.323 میلیارد دلار در رده اول قرار گرفت. اقتصاد این ایالت تا حدود زیادی با نیروی صنعت هوا و فضا و بخش نظامی و دفاع جلو می‌رود که این گزارش می‌گوید «دومین تعداد بالای افراد در کل واشنگتن را به استخدام خود درآورده است.»

نرخ بیمه‌نشده‌های این ایالت فقط 8.8 درصد است که بسیار پایین‌تر از میانگین ملی 13.8 درصد قرار دارد. درآمد میانگین خانوار 70979 دلار است که بیش از 10 هزار دلار بالاتر از میانگین ملی است.

در آن سوی طیف‌، تولید ناخالص داخلی لوییزیانا کمتر از نصف واشنگتن است. تنها 30 درصد از جمعیت این ایالت آموزش دانشگاهی دریافت کرده و رشد شغل‌ها 0.2 درصد کمتر از میانگین 1.2 درصدی ملی است. نرخ چاقی لوییزیانا 36.2 درصد بالاتر از میانگین ملی قرار دارد و نرخ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آن فقط 4 درصد است که به شدت پایین‌تر از استانداردهای ملی است.

آلاباما که دومین ایالت آمریکا از نظر دشواری شرایط زندگی محسوب می شود ، نرخ درآمد میانگین معادل فقط 26498 دلار دارد. میزان نرخ میانگین بدهی دانشجویان در زمان فارغ‌التحصیلی، تعداد بزرگسالان بیمه‌نشده، نرخ چاقی، میزان بیمارستانی شدن قابل اجتناب، فقر و زندانی شدن مجرمان در این ایالت جنوبی بیشتر از میانگین ملی است.

از نظر اقتصاد کلی، کلرادو و یوتا به خاطر محیط‌ تجاری قدرتمند، ارقام خوب کاری و رشد تعداد شغل‌ها به عنوان بهترین ایالت‌ها شناخته شدند. وست ویرجینیا و لوییزیانا در قعر رده‌بندی قرار داشتند.

از نظر مراقبت از سلامت، هاوایی بهترین ایالت کشور بود و ماساچوست و کنتیکت با فاصله کمی پس از آن قرار داشتند. به خاطر سلامت عمومی و میزان دسترسی و کیفیت سلامت، میسیسیپی و آرکانزاس به عنوان بدترین ایالت‌ها در کشور در این زمینه شناخته شدند.

در زمینه آموزش عالی و آموزش اولیه تا 12 سال، ماساچوست و نیوجرزی بهترین‌ها بودند. حدود 51 درصد از جمعیت ماساچوست تحصیلات دانشگاهی دارد و نرخ فارغ‌التحصیلی 90.1 درصدی نیوجرزی بالاتر از 84.1 درصد میانگین ملی است.

ایالات