بهترین شهرهای کانادا برای گرفتن کار تمام وقت

jobs_city

بهترین موقعیت برای گرفتن کار تمام وقت در کانادا به شهری برمی گردد که بخاطر کاهش بهای نفت در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی ضربه خورده و آمار بیکاری آن در سال گذشته بالا رفت ولی با این وجود در دسامبر 2016 بالاترین آمار اشتغال تمام وقت را داشت.

شهر رجاینا مرکز استان ساسکچوان در ماه گذشته آمار 57.2 درصد اشتغال تمام وقت را ثبت کرد و شهرهای گلف در انتاریو با 55.9 درصد و کیچنر –کمبریج دیگر شهر انتاریو با 55.3 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

این آمار با توجه به شمار شغلهای تمام وقت به نسبت جمعیت شهرها تهیه شده است ولی در دوره ای که اکثر مشاغل جدید پاره وقت هستند، وجود چنین آماری امیدوار کننده است . جیمز مارپل اقتصاددان بانک تی دی هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که طی آن مشخص شد اکثر شغلهای ایجاد شده در کانادا طی سال گذشته پاره وقت بوده اند با این حال مارپل هم تایید می کند رجاینا در بلند مدت آمار موفقی در زمینه ایجاد مشاغل تمام وقت داشته است .

به گزارش گلوبال نیوز ، آمار این شهر در زمینه مشاغل تمام  وقت نوسان زیادی داشته و در سال 2005 حدود 52 درصد بوده در حالیکه در سال 2011 با شکوفایی اقتصاد نفتی به 60.5 درصد رسید.

job1

اما گزارش مارپل نشان از سقوط مداوم آمار مشاغل تمام وقت در کانادا از دهه 1990 تاکنون دارد. یکی از دلایل اصلی آن سهم بزرگ تر service industry در مشاغل ایجاد شده است که اکثر آنها پاره وقت هستند.

فهرست ده شهر برتر کانادا از نظر میزان اشتغال تمام وقت به این شرح است :

1 رجاینا ، ساسکچوان  ( نرخ اشتغال تمام وقت 57.2 درصد)

2 گلف ، انتاریو(نرخ اشتغال تمام وقت 55.9 درصد)

3 کیچنر- کمبریج، انتاریو(نرخ اشتغال تمام وقت 55.3 درصد)

4 ادمونتون، آلبرتا(نرخ اشتغال تمام وقت 54.2 درصد)

5 کلگری، آلبرتا(نرخ اشتغال تمام وقت 53.8 درصد)

6 اشاوا ، انتاریو(نرخ اشتغال تمام وقت 53.6 درصد)

7 کبک سیتی، کبک(نرخ اشتغال تمام وقت 53.1 درصد)

8 سنت جان، نیوبرانزویک(نرخ اشتغال تمام وقت 52.9 درصد)

9 اتاوا، انتاریو(نرخ اشتغال تمام وقت 50.9 درصد)

10 تورنتو، انتاریو(نرخ اشتغال تمام وقت 50.3 درصد)