بهترین زمان برای تماشای خورشید گرفتگی امروز در شهرهای مختلف کانادا

سان 4

امروز در سرتاسر آمریکای شمالی شاهد خورشید گرفتگی خواهیم بود. خورشید گرفتگی کامل تنها برای ساکنان ساحل لینکولن، اورگان تا چارلستون و کارولینای جنوبی قابل رویت است .

خورشید گرفتگی یا کسوف وقتی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیافتد و در نتیجه از دید قسمت‌هایی از کره زمین قرص ماه روی قسمتی از قرص خورشید را بپوشاند. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که زمین و ماه و خورشید به ترتیب در یک خط راست یا تقریبا در یک خط راست قرار بگیرند.

به عبارت دیگر هر گاه ماه از میان زمین و خورشید عبور نماید و سایه ماه روی قسمتی از زمین بیافتد، هم اختفا خورشید توسط ماه رخ داده است و هم گرفت زمین توسط ماه رخ داده است.

در طول تاریخ، این پدیده همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است. اغلب تمدن‌های کهن خورشید گرفتگی را پدیده‌ای شوم می‌پنداشتند و درباره آن اعتقادات خرافی داشتند.

چینی‌ها عقیده داشتند که هنگام خورشید گرفتگی اژدهایی خورشید را می‌بلعد. در بسیاری از فرهنگ‌ها خورشید گرفتگی بلایی آسمانی پنداشته می‌شده است.

مردم هند در خلال گرفتگی خود را تا گردن در آب فرو می‌کردند و اعتقاد داشتند که با این کار به خورشید و ماه کمک می‌کنند تا در برابر اژدها از خود دفاع کنند.

ولی اکنون با اثبات علمی این پدیده، فرصت زیبایی است تا انسان‌ از مشاهده آن هم لذت و هم به عظمت خلق توجه کنند.
خورشید گرفتگی تنها در زمان ماه نو رخ می‌دهد. حدود 30 روز طول می‌کشد تا ماه یک گردش کامل به دور زمین انجام دهد و در هر بار گردش یک بار ماه نو رخ خواهد داد. اما چرا هر ماه این پدیده روی نمی‌دهد؟

دلیل این امر این است که مدار ماه و زمین با هم زاویه دارد و در بسیاری از حالات ماه از بالا یا پایین قرص خورشید می‌گذرد. مدار زمین و ماه در دو نقطه به هم بر خورد می‌کنند که به این دو نقطه گره‌های مداری می‌گویند و ماه هرگاه در این گره با زمین و خورشید در یک خط قرار بگیرد خورشید گرفتگی صورت می‌گیرد. و معمولا در هر سال دو یا سه بار این اتفاق روی می‌دهد.

امروز به طور دقیق تر سایه ماه در ساعت ۱۰:۱۵ صبح به وقت محلی در نیوپورت اورگان روی خشکی می‌افتد و بر ناحیه ای بیضوی به قطر حدودا ۱۱۵ کیلومتر سایه می‌اندازد. کسوف در ساعت ۲:۴۹ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در کارولینای جنوبی خشکی را ترک می‌کند.

مسیر خورشیدگرفتگی کامل از اورگان، آیداهو، وایومینگ، نبراسکا، کانزاس، میزوری، ایلی‌نوی، کنتاکی، تنسی، جورجیا، کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی خواهد گذشت.

اما در کانادا کاملترین خسوف را اهالی ویکتوریا شاهد خواهند بود و ساعت آغاز آن 9.09 صبح است . آخرین شهر هم سنت جان در شرق در ساعت 3.29 بعداظهر آن را تجربه خواهد کرد.

ساکنان ویکتوریا شاهد خسوف 90 درصدی خواهند بود و ونکووری ها شاهد خورشید گرفتگی 88 تا 86 درصدی خواهند بود . برای ونکووری ها بهترین زمان برای مشاهده خورشید گرفتگی 10.21 صبح است .

از آن پس هر چه بیشتر به سمت شرق می رویم ، ساکنان شهرهای بزرگ سهم کمتری از خورشید گرفتگی دارند. در رجاینا حدود 80 درصد ، در وینیپگ و تورنتو بین 75 تا 70 درصد و در کبک سیتی و هلیفکس 60 درصد .

در ادامه نقشه کامل مسیر خورشید گرفتگی در کانادا و سهم هر کدام از شهرها و بهترین زمان برای تماشای خورشید گرفتگی در شهرهای مختلف را ملاحظه می کنید.

سان 3

سان 2