بریتیش کلمبیایی ها باوجود پرداخت ماهیانه بیمه درمانی،کمترین هزینه درمان را درکانادا دریافت می کنند

تازه ترین تحقیق از سوی انستیتو کانادایی اطلاعات بهداشتی نشان می دهد مبلغی  که برای بهداشت و درمان هر بریتیش کلمبیایی در سال اختصاص می یابد ،  از ساکنان دیگر استانهای کانادا کمتر است .

به گزارش این مرکز تحقیقاتی ، در این استان سال قبل هر نفر 6321 دلار هزینه درمانی داشت در حالیکه سرانه درمانی یک نفر در یوکان 11222 دلار و در استان نوناوت 14936 دلار است .

این در حالی است که بریتیش کلمبیایی تنها استانی است که ساکنان آن هنوز باید هزینه ماهیانه برای بیمه درمانی پرداخت کنند!!

در مجموع در کل کشور سرانه درمانی هر نفر 6604دلار در سال گذشته بود که نسبت به سال قبل از آن 2.9 درصد افزایش یافته است .

در مجموع بیمه درمانی کل کشور در سال گذشته 242 میلیارد دلار هزینه داشته که 11.5 درصد کل تولید خالص داخلی را در بر می گیرد.

از این رقم 70 درصد توسط دولت فدرال و دولتهای استانی پرداخت شده ، 15 درصد از جیب خود مردم خرج شده و 12 درصد از سوی بیمه های خصوصی و سه درصد از منابع دیگر است .