بروز سانحه جزیی در مراسم چهارشنبه سوری وست ونکوور

narooz

مراسم چهارشنبه سوری روز گذشته در چند منطقه از ونکوور بزرگ از جمله در وست ونکوور برگزار شد.

به گفته جف بوش از مامورین ارشد آتش نشانی وست ونکوور ، چهار ردیف و هر ردیف چهار بوته آتش برای این مراسم در نظر گرفته شده بود که افراد به نوبت از روی آنها می پریدند . اما در حین مراسم یکی از زنانی که قصد پریدن از روی آتش را داشت ، تعادلش را ازدست داد و در حالیکه سعی می کرد حین زمین خوردن تعادلش را حفظ کند ، دستانش به داخل آتش افتاد و دچار سوختگی شد .

این اتفاق در ساعت 10.25 شب و تقریبا زمانی رخ داد که مامورین آتش نشانی قصد خاموش کردن آتش ها را داشتند.

خوشبختانه با حضور تیم امداد دست راست فرد مصدوم مورد مداوای اولیه قرار گرفته و بعد شخص به بیمارستان منتقل شد. البته این تنها فردی نبود که حین پریدن داخل آتش افتاد ولی دیگران آسیبی از این بابت ندیده بودند.

امبل ساید دیشب شاهد برگزاری بیست و هفتمین دوره مراسم چهارشنبه سوری  بود.