بررسی دو طرح برای اخذ عوارض جدید از خودروها در سطح ونکوور بزرگ(فیلم)

Metro Vancouver

یک کمیسیون مستقل در حال بررسی دو طرح برای اخذ عوارض تازه ای از رانندگان در ونکوور بزرگ است .

در یکی از این طرح ها رانندگان در صورت عبور از معابر پرتردد  از جمله پل ها و بزرگراه ها در زمان های خاص باید عوارض پرداخت کنند .اما در طرح دوم رانندگان بابت مسافت طی کرده عوارض پرداخت می کنند و بسته به زمان و مکان رانندگی شان باید عوارضی بابت هر کیلومتر مسافت طی شده پرداخت کنند.

کمیسیون The Mobility Pricing در گزارشی با لحنی حکیمانه ! اشاره کرد :« شاید مردم نگران جنبه های مالی و عوارض منفی این طرح باشند اما پس از اجرا و مشاهده نتایج آن میزان رضایت از آن افزایش خواهد یافت!»

به گفته اعضای این کمیسیون اجرای طرح مشابه در برخی از شهرهای جهان به کاهش زمان مسافرت داخل شهری شده است . این کمیسیون هنوز درباره هزینه های این طرح برای رانندگان به جمع بندی نهایی نرسیده است . در عین حال جان هورگان نخست وزیر بریتیش کلمبیا امکان وضع عوارض جدید برای خودروها را رد نکرد و گفت :« ما طبق وعده ای که در انتخابات داده بودیم ، عوارض بخشی از معابر در ونکوور را حذف کردیم و دراین مورد هم منتظر تصمیم نهایی کمیسیون می شویم و بعد درباره آن اقدام می کنیم.»

مدافعان اجرای این طرح در کمیسیون می گویند اجرای طرحی مشابه در استکهلم  میزان ترافیک شهری را 10 درصد کاهش داده است . این کمیسیون در طول پاییز از 6000 تن از شهروندان مناطق مختلف ونکوور بزرگ در این زمینه نظرسنجی کرده است و تحلیل دو طرح پیشنهادی دراین زمینه از  اواخر ماه جاری شروع می شود.