برخورد نژادپرستانه مسافر تاکسی با راننده ایرانی در ساسکاتون(فیلم)

Saskatoon cab driver verbally attacked by passenger over his race

محمد اخگر راننده تاکسی 65 ساله شرکت یونایتد کب در شهر ساسکاتون استان ساسکچوان تجربه های متعددی از برخوردهای نژادپرستانه مسافرانش داشته .با این همه حادثه اخیر او را شوکه کرده و هنوز به آن فکر می کند.

ماجرا از صبح روز 12 مارس شروع شد که اخگر مسافری را در کندین بروهاس سوار کرد. دیالوگ آنها دوستانه شروع شد اما خیلی زود مسیر دیگری پیدا کرد . مسافر ابتدا هویت اخگر را جویا شد در حالیکه گواهی کار او روی داشبورد بود. پس از آن درباره وضعیت اقامت اخگر سوال کرد و پس از چند سوال بی ربط دیگر، با پلیس تماس گرفت.

در تمام این مدت اخگر خونسرد بود اما دختران او پس از تماشای این کلیپ به شدت آشفته و عصبانی شده اند و از این که پدرشان باید به این صورت مورد اهانت نژادپرستانه قرار گیرد ، متاسف و غمگین هستند.

محمد اخگر که در ایران حسابدار بوده ، 21 سال قبل به ساسکاتون آمد و از سال 2002 شهروند کاناداست . او به گلوبال نیوز می گوید از این مسئله شوکه شده که به مسافر گفته بود 21 سال است در کانادا زندگی می کند و شهروند این کشور است ولی با این حال مسافر با پلیس تماس گرفته بود!

فرزندان اخگر تصمیم دارند موضوع را با کمیسیون حقوق بشر ساسکچوان در میان بگذارند.