با تغییر قانون استفاده از زبانهای انگلیسی یا فرانسه در تابلوهای تجاری ریچموند اجباری می شود

در صورت تایید شهرداری ریچموند در بریتیش کلمبیا ، استفاده از زبانهای انگلیسی و یا فرانسه در تابلوهای تجاری در سطح شهر اجباری خواهد شد.

نخستین بار  گزارشهایی در مورد تابلوهایی که تنها به زبانی غیرانگلیسی بودند ، به شهرداری ارائه شد و از آن پس مسئولین شهرداری تلاش کردند تا به بیزینس ها در مورد استفاده از زبانهای انگلیسی و یا فرانسه در تابلوهای تبلیغاتی شان راهنمایی های لازم را ارائه دهند.

با گذشت دو سال از این برنامه ، شهرداری حالا تصمیم گرفته تا استفاده از این دو زبان  در تابلوهای تجاری را اجباری کند . انتظار می رود تصویب این قانون اواسط هفته آینده صورت گیرد. به گفته مسئولین شهرداری در صورت تصویب ، قانون بلافاصله از سوی بیزینس های این شهر لازم الاجرا خواهد بود.