بانک CIBC: مسکن در تورنتو و ونکوور با وجود قوانین جدید بانکی همچنان گران تر می شود(فیلم)

در حالیکه برخی از دولتمردان از موثر بودن اقدامات اخیر برای دشوارتر کردن اعطای وام مسکن به خریداران و اجرای استرس تست برای تمامی وام گیرندگان می گویند ، کارشناس ارشد اقتصادی بانک CIBCنظر متفاوتی دارد.

بنیامین تال در گزارشی که اخیرا برای این بانک نوشت ، تاکید می کند میزان فعالیت بازار مسکن در تورنتو و ونکوور در ماه های آینده احتمال زیاد ثبات بیشتری پیدا می کند و شاید قیمت ها کاهش اندکی داشته باشند چرا که بازار تلاش می کند خود را با قوانین جدید وفق دهد. اما زمانی که تاثیر موقت این اقدامات از بین برود ، مشخص می شود در بلند مدت شرایط برای خریداران در بازار دشوارتر خواهد شد.

تال معتقد است تاثیرات روانی مالیات 15 درصدی برای خریداران مسکن در این دو شهر در کوتاه مدت توانسته آرامش را به بازار برگرداند ولی میزان عرضه در ونکوور و تورنتو مشکل اصلی است .

او در ادامه می گوید :«سرعت ساخت واحدهای مسکونی و عرضه آن در بازار با توجه به افزایش میزان جمعیت و تقاضای بیشتر برای خرید توازن ندارد و نبود عرضه کافی قطعا قیمتها را دچار تغییر خواهد کرد و متاسفانه ابزاری برای افزایش میزان عرضه وجود ندارد. »

بال معتقد است با اینکه اجرای قوانین جدید استرس تست می تواند قدرت خرید مشتریان را تا 20 درصد کاهش دهد ولی حتی این قضیه نمی تواند تاثیر منفی عدم عرضه کافی مسکن در بازار را از بین ببرد واز این رو شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.