بانک مرکزی کانادا پس از هفت سال نرخ بهره را افزایش داد

POLLLL

بانک مرکزی کانادا برای نخستین بار در هفت سال اخیر نرخ بهره را افزایش داد و به این ترتیب شروعی برای پایان دوران پول ارزان رقم بزند.

بانک مرکزی با افزایش 25 صدم درصدی نرخ بهره برای اولین بار از سپتامبر 2010  تلاش می کند تا از میزان وامهای بانکی و همچنین بدهی خانوارهای کانادایی بکاهد.

استیون پولوز رییس بانک مرکزی در مورد این اقدام گفت :«اقتصاد به خوبی می تواند نرخ جدید را مدیریت کند. بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصادی کشور اطمینان دارد و وضعیت سرمایه گذاری درکشور و میزان صادرات نسبت به اوایل سال به مراتب بهتر شده است .

بانک مرکزی کانادا در سال 2015 در دو مرحله اقدام به کاهش نرخ بهره کرده بود وحالا هم انتظار می رود تا پایان سال جاری یک بار دیگر نرخ بهره افزایش یابد.

به گفته پولوز حتی با وجود این افزایش ، نرخ بهره هنوز از نظر تاریخی بسیار پایین است و کانادایی ها باید منتظر بالا رفتن نرخ بهره به دفعات در آینده باشند.

ژان فرانسوا پرول از کارشناسان اقتصادی اسکوشیا بانک پیش بینی کرد افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه آغاز چرخه جدیدی در این زمینه باشد. او در ادامه گفت :« باید دید میزان سرمایه گذاری و صادرات تا چه حد به پیش بینی های بانک مرکزی کانادا نزدیک است .کلید تحقق پیش بینی افزایش مجدد نرخ بهره ، رشد سرمایه گذاری و صادرات است . با حفظ روند فعلی پیشرفت اقتصادی می توان امیدوار بود روند افزایش نرخ بهره همچنان ادامه داشته باشد. »