بارش برف تابستانی ادمونتون را سفیدپوش کرد(فیلم)

برف1

شهر ادمونتون دیروز صبح  بارش برف  را در آخرین روزهای تابستان تجربه کرد.

بارش شدید باران که از اولین ساعات صبح آغاز شده بود قبل از ظهر به برف بدل شد و بخشهایی از شهر را سفیدپوش کرد.

در روزهای آینده برای این شهر بارش برف و باران توام پیش بینی شده است تا روز جمعه که هوا نیمه آفتابی بوده و بارندگی قطع خواهد شد و دمای هوا تا 15 درجه خواهد رسید.

گفته می شود بین دو تا چهار سانتی متر برف در مناطق مختلف شهر به زمین نشست.