این هفته در تیم هورتونز قهوه مجانی بخورید

14

در ادامه رقابت کافه ها برای جذب قهوه خورها و تغییر ذائقه آنها ، تیم هورتونز از روی 29 سپتامبر تا 8 اکتبر در تمامی کافه ها در سرتاسر کانادا قهوه مجانی به مشتریان می دهد.

نوع و سایز قهوه به انتخاب مشتری خواهد بود و می تواند از بین گزینه های مختلف در منو این کافه ها قهوه مورد نظرش را انتخاب کند.

البته گرفتن این قهوه مجانی یک شرط دارد و آن دانلود کردن اپلیکیشن تیم هورتونز روی گوشی و انجام یک خرید با استفاده از این اپلیکیشن است .

مشتریان با استفاده از این اپلیکیشن می توانند بدون اینکه درکافه صف بایستند ، نوشیدنی و یا خوراکی مورد نظرشان را سفارش دهند.