این روزها همه مقابل آینه ‘self-five’ می گیرند ، شما چطور ؟(عکس)

سوژه برای گرفتن سلفی در سالهای اخیر کم نبوده اند.

از صورت اردکی تا چهره های بدون آرایش ، همگی برای مدتی سوژه عاشقان سایت اجتماعی و رسانه ها بوده اند.

اما در سه روز اخیر  سوژه عجیبی به سرعت در بین کاربران محبوبیت بدست آورده و البته ضرر مالی هم به برخی از آنها زده است .

سوژه جدید ، ایستادن مقابل آینه و گرفتن سلفی در حالتی است که تلفن را به هوا پرتاب کنید و دست بزنید  یا به عبارت دیگر با خودتان high five کنید

این ابتکار!؟ اولین بار شنبه ظهر از سوی سث اشنایدر مهدنس دانشگاه کارولینا شمالی در توییتر انجام شد  و بعد موج آن دیگر کشورها و قاره های جهان را گرفت . تابحال عکس سث بیش از 170 هزار بار توییت مجدد شده و 430 هزار لایک خورده است .

سث دو بار در تلاش برای گرفتن عکس ، گوشی اش را به زمین انداخت و خوش شانس بود که گوشی همچنان کار می کرد. یکی از کاربران برای اینکه گوشی اش را از دست ندهد ، در کنار سینک دستشویی از یک بالش استفاده کرده تا بخاطر ماجراجویی گوشی اش را از دست ندهد.

21

23

24

25

26

22