این آخر هفته رایگان از Science World بازدید کنید

science_world_by_snacktime-d58w14i

همچون سالهای گذشته امسال هم بازدید برای عموم از Science World  در یکی از آخر هفته های ماه سپتامبر رایگان خواهد بود.

فستیوال ‘Around The Dome’ در این محل در داون تاون ونکوور از روز 16 سپتامبر تا اول اکتبر در این محل برگزار خواهد شد و مسئولین برگزاری آن در نظر دارند روز یکشنبه 17 سپتامبر بازدید از این فستیوال را برای عموم مردم رایگان کنند تا به این ترتیب امکان بازدید برای همگان فراهم شود.

ساعت کار این محل از ده صبح تا شش بعداظهر خواهد بود.

برای اطلاع بیشتر از جزییات این فستیوال و آدرس دقیق Science World به این لینک مراجعه کنید.