این آخر هفته برای دهمین جشن بزرگ آب بازی ونکوور آماده باشید

water5

در هوای گرم  تابستان ونکوور ،بهترین سرگرمی می تواند خیس کردن دوستان و آشنایان باشد.

اگر تفنگ  آب پاش یا وسیله خوب دیگری برای آب بازی در انباری دارید ، آنها را دم دست بگذارید.اگر هم نه با یک سطل ساده به جنگ رقبا در استنلی پارک بروید!!

دهمین جشن بزرگ آب بازی ونکوور روز یکشنبه سیزدهم  آگوست در پارک آبی Lumberman’s Arch  استنلی پارک از ساعت یک تا پنج بعداظهر برگزار خواهد شد .