این آخر هفته ،رویارویی ناسیونالیست های افراطی و مخالفان آنها در ونکوور

بدنبال تظاهرات نژادپرستانه در شارلوتز ویل که به خشونت گرایید ، گروه های راست گرای افراطی اعلام کردند قصد دارند روز شنبه با دعوت از سخنرانان چندین گروه ضد مهاجر و راست گرا مراسمی را مقابل ساختمان شهرداری ونکوور برگزار کنند.

این فراخوان بلافاصله با پاسخ گروهی به نام Stand Up to Racism Metro Van مواجه شد که برای حضور در گردهمایی در مخالفت با نژادپرستی و در حمایت از مهاجران از عموم مردم دعوت کرد. تا روز سه شنبه نزدیک به 800 نفر اعلام کرده اند در تجمع اعتراضی مخالفان نژادپرستی حاضر خواهند بود.

لیزا دسکاری یکی از مجریان برنامه تجمع اعتراضی به راست گرایان افراطی به گلوبال نیوز گفت با اینکه گروه های ضد مهاجر تا زمانی که قصد نداشته باشند از این تجمع برای نفرت پراکنی استفاده کنند ، حق تظاهرات و تجمع را دارند ولی در مقابل شهروندان هم باید با حضور خود به آنها نشان دهند که در اقلیت هستند و نبایداز حق آزادی بیان استفاده نادرستی داشته باشند.

شهرداری ونکوور اعلام کرد از وقوع این برنامه ها مطلع شده و قصد دارد با هماهنگی پلیس ونکوور امکان بروز خشونت و درگیری در آن را به حداقل برساند.

در همین حال براد سالزبرگ یکی از سخنرانان راست گرایان که از اعضای ضدمهاجران Cultural Action Party محسوب می شود به گلوبال نیوز گفت این تظاهرات وگردهمایی در واقع اعتراض سیاسی صلح آمیز خواهد بود و هدف از آن اعتراض به رفتار دولت لیبرال و سیاستهای اجتماعی دولت فدرال برای کشورکانادا است .

چند هفته قبل رویارویی مشابهی بین راست گرایان و مخالفان آنها در کلگری به درگیری فیزیکی انجامید که خوشبختانه با مداخله به موقع پلیس بدون تلفات جانی پایان پذیرفت.