اکثر کانادایی ها چربی و قند را مضرتر از ماری جوانا می دانند

fat more harmful than marijuana

برخلاف باور عمومی ، اکثر کانادایی ها رویکردی منفی به آزادی ماری جوانا ندارند و معتقدند چربی و قند بیش از ماری جوانا به سلامتی ضرر می زند.

تازه ترین نظرسنجی در این مورد که از سوی موسسه Dig Insights صورت گرفته نشان می دهد 25 درصد کانادایی ها در سال گذشته به شکل تفننی از ماری جوانا استفاده کرده اند و 19 درصد دیگر هم تاکید کرده اند در صورت قانونی شدن مصرف آن یک بار آن را امتحان خواهند کرد.

15 درصد از افراد نظرسنجی شده هم اظهار کرده اند به شکل غیرقانونی دست به خرید ماری جوانا زده اند و البته نیمی از افرادی که از ماری جوانا استفاده کرده اند ، نگرانی از بابت دخالت پلیس در زمان خرید نداشته اند.

اما جالب است که تنها 18 درصد از افراد نظرسنجی شده ماری جوانا را بسیار مضر عنوان کرده اند. در مقابل 19 درصد الکل را بیش از سایر گزینه ها مضر دانسته اند ولی 25 درصد قند و 33 درصد چربی را مضرترین گزینه عنوان کرده اند.

به نوشته فایننشیال پست در همین نظرسنجی 60درصد از کانادایی  از قانونی شدن مصرف ماری جوانا حمایت می کنند . این نظرسنجی بین 1108 تن از کانادایی ها در فاصله زمانی سوم تا هفتم آوریل صورت گرفته است .