اکثر کانادایی ها «ازدواج کردن»را برای زندگی مشترک ضروری نمی بینند

ازدواج 3

تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه انگس رید نشان می دهد ازدواج در جامعه امروز کانادا هر روز جایگاهی کلیشه ای تر و غیرضروری تر پیدا می کند.

در حالیکه صنعت ازدواج با تبلیغات هر چه بیشتر سعی دارد تا ضمن فروش محصولات مرتبط مانع افت جایگاه ازدواج رسمی و مراسم مربوط به آن شود ، در جامعه بیشتر قدیمی ها هستند که ازدواج را مهم تلقی می کنند و نسل جوان چنین اعتقادی به این امر ندارد.

ساچی کرل از مدیران اجرایی این موسسه می گوید :«ازدواج هنوز یکی از ارکان اصلی داستان ها و سریالهای تلویزیونی است اما با تمام تلاشی که صورت می گیرد ، اصل امر ازدواج به سختی می تواند برای نسل جوان مفهوم پیدا کند. جوانان حالا معتقدند ازدواج چندان موضوعیتی در زندگی امروزشان ندارد»

در این نظرسنجی که بین 1520 نفر صورت گرفته ، بیش از نیمی از افراد عنوان کرده اند اگر تصمیم بگیرند با فردی زندگی مشترک داشته باشند ، مهم نیست که ازدواج کنند و زنان هم در این میان ازدواج را دیگر عاملی برای ثبات مالی نمی بینند. در بین این افراد همچنین از هر ده نفر ، هفت نفر تاکید می کنند که افراد باید پیش از ازدواج مدتی با هم زندگی کنند و همین مسئله می تواند نشان دیگری از عدم اهمیت ازدواج به شکل سنتی باشد . کارل در ادامه می گوید :«یک نسل قبل ، ایده زندگی مشترک بدون ازدواج یک گناه بزرگ بودولی این تابو حالا کاملا از بین رفته و افرادی که با هم زندگی می کنند تحت حمایت قانون هستند و از نظر قانونی هم تفاوتی با زوج ازدواج کرده ندارند. »

بر این اساس در حالی که در سال 1971 حدود 56 درصد کانادایی ها بین 18 تا 34 سال ازدواج کرده بودند ، در سال 2016 شمار آنها به 23 درصد رسیده است و جالب است که در همین گروه سنی ، 57 درصد زنان ازدواج را ضروری نمی بینند و  54 درصد مردان چنین نظری دارند. در همین حال 67 درصد کانادایی ها معتقدند در زندگی امروز اولویت های دیگری بجز ازدواج و بچه دار شدن وجود دارد.