اکثریت کانادایی ها معتقدند کشورشان بیش از حد نسبت به مهاجران غیرقانونی مرزی سخاوتمند است

US-CANADA-IMMIGRATION-HAITI-QUEBEC

از ابتدای جولای تا بحال بیش از 8000 نفر به شکل غیرقانونی با عبور از مرز کبک خود را به کانادا رسانده و تقاضای پناهندگی کرده اند.

البته این تنها کبک نیست که با مشکل مهاجران غیرقانونی از آمریکا روبروست و استانهای بریتیش کلمبیا و منیتوبا نیز شاهد حضور این مهاجران در ارقامی به مراتب کمتر از کبک بوده اند.

موسسه انگس رید در نظرسنجی خود میزان رضایت کانادایی ها از واکنش دولت نسبت به حضور این مهاجران را مورد پرسش قرار داده است .

بیش از نیمی از افراد نظرسنجی شده، پیام نخست وزیر ترودو که ضمن تاکید بر خوشامد گویی کانادا به پناهجویان خواهان عدم عبور غیرقانونی شان از مرز شده بود را مبهم توصیف کردند و 57 درصد نیز اداره این مسئله از سوی دولت ترودو را تایید نمی کنند. همچنین 53 درصد کاندایی ها عنوان کرده اند کشورشان نسبت به به افرادی که به شکل غیرقانونی وارد کشور می شوند بیش از حد سخاوتمند است و تنها 6 درصد در مقابل معتقدند کشورشان به اندازه کافی سخاوتمند نیست.

برد1

در موردی دیگر 82 درصد کاندایی ها عنوان کرده اند تجهیز مامورین مهاجرت و پلیس مرزی برای نظارت بر مرزها یک اولویت به مراتب مهمتر از در اختیار قراردادن مسکن و کمک های پزشکی به مهاجران غیرقانونی در مرزهاست .

بخش عمده ای از این افراد از اشکال قانونی در توافق بین کشورهای امریکا و کانادا برای قبول پناهندگان استفاده می کنند. به این ترتیب که اگر این عده در گذرگاه های رسمی مرزی کانادا دستگیر شوند ، به کشور مبدا(آمریکا) بازگردانده شده و نمی توانند در کانادا تقاضای پناهندگی داشته باشند . اما اگر این اتفاق در نقطه ای بجز گذرگاه رسمی در مرز دو کشور رخ دهد ، به عنوان داخل خاک کانادا تلقی شده و شانس تقاضای پناهندگی را خواهند داشت.

برئ22