اکثریت کانادایی ها خواهان تغییر قوانین پناهندگی هستند

بنا به تازه ترین نظرسنجی موسسه ایپسس ، بیش از 90 درصد کانادایی ها معتقد هستند رویکرد دولت به مسئله پناهجویی باید تغییر کند.

در حالیکه برای نحوه تغییر این رویکرد نظرات مختلفی مطرح شده ولی در مقابل تنها 8 درصد افراد نظرسنجی شده از شرایط فعلی در برخورد با پناهجویان در مرزهای جنوبی راضی بودند.

در بین افراد نظرسنجی شده تقریبا 52 درصد معتقدند قوانین باید به صورتی تغییر کند که برخورد با همه پناهجویان یکسان باشد. 40 درصد از این عده براین باور هستند که باید به همه افرادی که از آمریکا وارد کانادا می شوند پناهندگی داد و 12 درصد با دیپورت کامل آنها موافقند.

درحال حاضر افرادی که در مرزهای قانونی با آمریکا وارد کانادا شده و تقاضای پناهندگی می کنند ، بجز مواردی خاص تحت توافق کشور امن سوم ، به آمریکا بازگردانده می شوند ولی افرادی که در جاده ها و دشت و جنگل دستگیر می شوند ، می توانند بدون توجه به اینکه از آمریکا آمده اند ، درخواست پناهندگی کنند.

در همین حال رالف گودیل وزیر امنیت عمومی کانادا اعلام کرده دولت فعلا برنامه ای برای تغییر توافق کشور امن سوم ندارد ولی نگران عزیمت پناهجویان در هوای نامساعد و سرمای کشنده به کانادا است .

به نوشته گلوبال نیوز ، نظرات در استانهای مختلف کانادا یکسان نبود. برای مثال در آلبرتا نزدیک به 20 درصد افراد معتقد به دیپورت کامل پناهجویان از آمریکا بودند و 67 درصد نیز در این استان باور داشتند از مرزهای کانادا به آن اندازه که باید ، برای  تامین امنیت کانادایی ها محافظت نمی شود . در ساسکچوان هم 56 درصد چنین نظری داشتند ولی در باقی استانها بالای 60 درصد افراد از تامین امنیت مرزها راضی بودند.

همچنین بنا به این نظرسنجی تنها 55 درصد مردم کانادا از قوانین مربوط به پناهندگی و نحوه برخورد با این افراد مطلع هستند.