اهالی ونکوور بزرگ؛ امروز منتظر طوفان سوم هستند (عکس)

27

همانطور که پیش بینی شده بود ، با نزدیک شدن طوفانی با سرعت 100 کیلومتردر ساعت از سمت ونکوور آیلند ،  بخشهای مختلف ونکوور بزرگ در روز گذشته شاهد قطع برق و سقوط درختان بود.

به گزارش بی سی هایدرو ، بیش از 75 هزار مشترک دیروز ساعاتی را در خاموشی به سر بردند و در سوری نیز متاسفانه نوجوان 15 ساله ای بخاطر سقوط درخت جان سپرد.

شدت طوفان در منطقه Fraser Valleyبیش از سایر مناطق بود ولی بخشهایی از کوکیتلام ، نورث ونکوور ، ونکوور ، ریچموند و سوری نیز در کنار ونکوور آیلند تحت تاثیر طوفان قرار گرفت.

در همین حال سازمان هواشناسی از طوفان سوم برای امروز خبر داد که بار دیگر از سمت ونکوور آیلند به ونکوور بزرگ نزدیک خواهد شد .

28

26

25

24

23

22

21