انجام تکلیف مدرسه از برنامه دانش آموزان یک دبستان در مونتریال حذف شد (فیلم)

homework_2158249b

دانش آموزان دبستانی در مونتریال از سیاست جدید آموزشی در این مدرسه کاملا استقبال می کنند.

بنا به تصمیم اخیر متولیان آموزشی مدرسه الیزابت بالانتین ، دانش آموزان نباید پس از گذراندن شش ساعت در مدرسه ، مدت زمانی را هم در خانه به انجام تکلیف سپری کنند و همه تکلیف ها باید در کلاس درس پایان بپذیرد.

مایکل براون مدیر مدرسه به سی تی وی گفت :« دانش آموزان باید فرصت این را داشته باشند که اوقات زیادی را در کنار خانواده و یا دوستانشان سپری کنندو به بازی و تفریح بپردازند. البته این اولین دبستانی در کبک نیست که تکلیف را از برنامه کاری دانش آموزان در منزل حذف می کند و پیش از این مدارسی در استانهای کبک و انتاریو دست به این کار زده بودند.

برخی تحقیقات نشان می دهد تکلیف مدرسه تا کلاس ششم ، تقریبا هیچ تاثیری در روند آموزشی دانش آموزان نداشته و تنها در آنها ایجاد استرس می کند.

البته همه والدین دانش آموزان در مدرسه مذکور با این تصمیم موافق نیستند وبرخی از آنها به سی تی وی گفتند که دانش آموز باید در خانه زمانی را به مرور برنامه درسی روزانه اش سپری کند و مهارت هایش را در درسهای مختلف بالا ببرد!!