انتشار کلیپ برخورد دهها خودرو در بزرگراه 401 انتاریو

پس از برخورد دهها خودرو در بزرگراه 401 بین اوشاوا و بلویل در انتاریو و بارش مجدد برف سنگین در این مسیر ، پلیس انتاریو به تمامی خودروهای عبوری از این مسیر هشدار داد .

کری اشمیت از مامورین ارشد پلیس انتاریو اضاف کرد سرعت در این مسیر بیش از گذشته اهمیت دارد و برخی از خودروهایی که در سانحه روز شنبه آسیب دیدند تا 80 کیلومتر در ساعت سرعت داشتند.

در این کلیپ جزییات بیشتری از ماجرا مشخص شده است :