انتخاب ایرکانادا و وست جت به عنوان بهترین خطوط هوایی آمریکای شمالی

خط هوایی 2

در حالیکه خطوط هوایی آمریکای شمالی سال پرجنجالی را پشت سر گذاشتند ، رده بندی بهترین خطوط هوایی دنیا در قاره های مختلف از سوی وب سایت معتبر AirlineRatings.com منتشر شد و ایرکانادا در شاخه خط هوایی دورپرواز و وست جت در شاخه خط هوایی ارزان قیمت (!!؟؟) به عنوان برترین خطوط هوایی در آمریکای شمالی دست یافتند.

این رده بندی بر اساس امنیت پرواز ، سرویس حین پرواز ، سود آوری ، خلاقیت و کارایی خدمه پروازی صورت گرفته است .

اما در شاخه بهترین خطوط هوایی دنیا ، خط خوایی نیوزلند توانست برای نخستین بار خطوط هوایی کانتاس و سنگاپور را کنار بزند و به مکان اول صعود کند.

پس از آنها ، ویرجین استرالیا و ویرجین آتلانتیک در جایگاه های چهارم و پنجم قرار گرفتند. در رده های بعدی خط هوایی اتحاد ، نیپون ایرویز و  خط هوایی کره جای گرفتند.

اما در شاخه های متفاوت هم برترین خطوط هوایی معرفی شدند که در ادامه فهرست آنها را مرور می کنیم. نکته جالب عدم حضور خطوط هوایی آمریکای شمالی در فهرست ده خط هوایی برتر و یا برترین ها در شاخه های مختلف است که نشان ازاستاندارد به مراتب پایین تر خطوط هوایی امریکای شمالی نسبت به سایر مناطق جهان دارد.

خط هوایی 1